Plaça del Mercat Central s/n, 08201 – Sabadell

93 726 19 68 (Telèfon i WhatsApp)

0,00 0 items

No hi ha productes a la cistella.

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
ROSER CLAPÉS compleix amb les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, així com amb les disposicions de la Llei 34/2002 de 11 de juliol , de Serveis de Societat de la Informació (LSSI). Les seves dades personals són tractades d’acord amb el que disposa aquesta normativa, guardant-se les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat dels mateixos i per evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats.

ROSER CLAPÉS, plenament conscienciada de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa existent al respecte, té implantat en el si de la seva organització un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

ROSER CLAPÉS informa als Usuaris que les dades que ens facilitin a través de qualsevol dels nostres serveis seran introduïdes en un fitxer automatitzat titularitat de ROSER CLAPÉS amb domicili social a Sabadell.

Aquestes dades s’utilitzaran per a (i) la venda i enviament dels productes adquirits a través del portal (ii) proporcionar a l’usuari accés als continguts restringits inclosos al Portal d’Internet “www.roserclapes.com” o qualsevol altre que el substituís , (iii) gestionar, ampliar i millorar-los serveis oferts en el Portal, (iv) així com per enviar-li informació publicitària i promocional, consentint l’enviament d’aquesta informació per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, entre d’altres correu electrònic i sms.

Addicionalment, les seves dades podran ser utilitzades per a la realització d’estudis estadístics, de qualitat i / o enquestes de satisfacció.

El consentiment de l’Usuari per rebre, per correu electrònic o mitjà electrònic equivalent, l’esmentada informació podrà revocar mitjançant una notificació adreçada a la direcció info@roserclapes.com, o una comunicació escrita dirigida a ROSER CLAPÉS amb domicili social a Plaça del Mercat Central, s/n, 08201 Sabadell, amb la indicació en el sobre “clients roserclapes.com” manifestant el seu desig de revocar aquest consentiment.

En cas que l’Usuari sigui menor de 18 anys, les seves dades personals han de ser facilitades amb autorització del seu representant legal.

Per tant, SI TENS MENYS DE DIVUIT ANYS, HAS DE DEMANAR AUTORITZACIÓ A TEUS PARES PER INTRODUIR LES TEVES DADES PERSONALS AL PORTAL “www.roserclapes.com”.

Per a la prestació de determinats serveis addicionals serà necessari que l’Usuari proporcioni les seves dades personals. La no cumplimentació d’aquestes dades, en els casos en què sigui necessari, implicarà la possibilitat que ROSER CLAPÉS no presti aquells serveis per al compliment sigui necessari, alliberant-per tant ROSER CLAPÉS de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis .

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-ROSER CLAPÉS el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, així com per la resta de circumstàncies recollides al respecte en el present avís legal, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

D’acord amb la legislació vigent, tots els clients de ROSER CLAPÉS tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a l’adreça: Plaça del Mercat Central, s/n, 08201 Sabadell, o bé a l’adreça de correu electrònic: info@roserclapes.com.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s’inclouen en fitxers sotmesos al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD).

La recollida i tractament d’aquestes dades es duen a terme per Roser Clapés, i tenen per finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i / o la confecció d’estadístiques.

Els serveis prestats per Roser Clapés estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupés algun servei adreçat específicament ment a menors d’aquesta edat, Roser Clapés sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament dels mateixos.

Roser Clapés es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix se l’informa que, si ho desitja pot exercir els drets previstos en l’Art. 5 de la LOPD mitjançant indicant el seu nom complet, el servei de Roser Clapés en el qual consta subscrit i el dret de
Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició que sobre les seves dades personals desitja exercitar. Roser Clapés, a més per a certs serveis, li facilita la gestió de les seves dades personals de manera que:

Si voleu “Sol·licitar baixa del portal comercial de Roser Clapés” té disponible a la pantalla d’edició del perfil de l’usuari la possibilitat de fer-ho vostè mateix.

Si vol sol·licitar la baixa de la seva subscripció a butlletins pot fer-ho directament al web de Roser Clapés a través del seu perfil d’usuari o seguint l’enllaç al final d’aquest document.